Poesie

  • God loves the world through us… He loved us so much that he died on the cross for us. He loved us so much so every day the Bread of Life is made and we must love him too, We too have to give till pain… As god loves the world through us. H...

  • Të ikësh larg kësaj bote të lugët, larg këtij dielli të zi, këtyre mëkatareve zjarrvënëse, të ikësh, t`ia mbathësh, pa kthyer kryet prapa, të rendësh me fuqitë e mbetura, por të rendësh, të futesh me shkathtësi mes kalimtarëve, ...

  • Prishtinë, 4 mars 2016 Ndodh ndonjëherë mos m’u kuptue kufini mes natës e ditës, as mes t’mirës e t’ keqes mes t’ drejtës e t’ padrejtës. Ndodh ndonjëherë rrugët ngatërrohen e në pështjellimin e madh s’dallohen ngjyrat. Krej...

  • Është pranverë e lajmet e mira nuk vijnë si melodia e zogjve Na ishte njëherë pranvera, shpresa Dhe ideja se liria është mungesë e robërisë.   Tani ka tym e gaz E pranvera i ngjan vjeshtës.   Mbi kokat tona valëvitë pikëllimi Ky ...

  • Tiranë, 19 Février 2016, 19 : 21 Supe shpinë flokë të pangjyrë vija gjymtyrësh fillojnë te këmba ime. Hap zvogëlim shumëfishtë diametër rruzulli. Ngrohtësi mishtë dora nis zgjatimin e një tjetre. Këmba-këmbës më ndjek humb përhum...

  • Tirana, 19 Février 2016, 19 : 18   Soirée   Épaules dos cheveux sans couleur tirets des membres commencent chez mon pied. Le pas diminution multiple de diamètre globulaire chaleur charnue la main commence le rallongement d’une au...

  • Tiranë, 19 Shkurt 2016, 19 : 15   Fjala   Kruspullosë mëngjestë algburimtë gjurmë uji shkujdesë vezulli blertë pështjellë pëlhurgrinjtë rrëfenjerrsirtë shpiku fantazmat me dashtë hijet.   Version française...

  • Tirana, 19 Février 2016, 19 : 11 En boule de matin algue de source traces d’eau négligentes scintillement verdâtre énigme toile grise aveu noirci il inventa les fantômes pour aimer les ombres....