Poesie

  • Prishtinë, 4 mars 2016 Ndodh ndonjëherë mos m’u kuptue kufini mes natës e ditës, as mes t’mirës e t’ keqes mes t’ drejtës e t’ padrejtës. Ndodh ndonjëherë rrugët ngatërrohen e në pështjellimin e madh s’dallohen ngjyrat. Krej...

  • Është pranverë e lajmet e mira nuk vijnë si melodia e zogjve Na ishte njëherë pranvera, shpresa Dhe ideja se liria është mungesë e robërisë.   Tani ka tym e gaz E pranvera i ngjan vjeshtës.   Mbi kokat tona valëvitë pikëllimi Ky ...

  • Tiranë, 19 Février 2016, 19 : 21 Supe shpinë flokë të pangjyrë vija gjymtyrësh fillojnë te këmba ime. Hap zvogëlim shumëfishtë diametër rruzulli. Ngrohtësi mishtë dora nis zgjatimin e një tjetre. Këmba-këmbës më ndjek humb përhum...

  • Tirana, 19 Février 2016, 19 : 18   Soirée   Épaules dos cheveux sans couleur tirets des membres commencent chez mon pied. Le pas diminution multiple de diamètre globulaire chaleur charnue la main commence le rallongement d’une au...

  • Tiranë, 19 Shkurt 2016, 19 : 15   Fjala   Kruspullosë mëngjestë algburimtë gjurmë uji shkujdesë vezulli blertë pështjellë pëlhurgrinjtë rrëfenjerrsirtë shpiku fantazmat me dashtë hijet.   Version française...

  • Tirana, 19 Février 2016, 19 : 11 En boule de matin algue de source traces d’eau négligentes scintillement verdâtre énigme toile grise aveu noirci il inventa les fantômes pour aimer les ombres....

  • Noton në përrua me gjethet mbështjellë Një ditë e vdekur vjeshte Dhe shtergët e fundit shkuan të ngrirë Mbi syte e verdhë në heshtje Rrëzohet nga drurët trishtimi i borës Lugina me hënë e lyer Dhe drerët e erës vënë kujen në dhem...

  • As the light crowned, I embraced the dawn I leaned on its shoulder And ran Too far for anyone to stop me Too far for anyone to take My dawn away That spellbinding blue So pure, even the morning, I kissed its golden crown, its breeze I unloaded my bur...