Training in Journalism

  • Journalism is a public good. Yes, journalism is a public good. Journalism plays a crucial role in informing the public, promoting transparency and accountability, and shaping public opinion. It is a fundamental pillar of democracy, as it gives citize...

  • Freedom of Pacific Protest in Albania!

    Paris, Mai 18, 2020 The building of National Theatre of Albania (1939-2020) The building of National Theatre of Albania (1939-2020) The building of National Theatre Albania was demolished at Mai 17 2020 before the sunset. The people of Tirana were in...

  • Vizitës së Presisentit Rugova, në Elisée. Në trupin e kronikës gjendet edhe zëri i Presidentit të ndjerë francez, Jacques Chirac. E dëgjoni ndërhyrjen, e tij frëngjisht të përkthyer më pas në shqip. Nuk po e divulgoj më tepër ...

  • January 1, 2017, 22:27 I am waiting during six month to establish my author page account without success.  I published in my online Gazette articles explain why Trump is not a good candidate http://bit.ly/2imPi7o and posted those articles in Twitter...

  • Artikulli: “Skenar i Ri konflikti  në Ballkan” i ri-botuar me pikpyetje nga KlaraBudaPost“Skenar i Ri konflikti  në Ballkan?”dhe i ri-botuar më pas nga shumë gazeta në linjë me titullin Gazetarja Klara Buda parashikon ...

  • Prishtina, 27 Janar 2016 Kur e lexojmë veprën tij letrare dhe politike, shohim se këto dy fusha, organikisht krijojnë një relacion autentik dhe si të tilla vihen në funksion të interesit të përgjithshëm, sepse Rugova i ideve politike, ësh...

  • Sir Ken Robinson makes an entertaining and profoundly moving case for creating an education system that nurtures (rather than undermines) creativity. This is a test page for the video, please give us your thoughts at info@klarabudapost.org  ...

  • New York, 3 Janar, 2016 Kjo situatë e prodhimit ka ardhur si rezultat i gabimeve të njëpasnjëshme të qeverive të mëparshme, në këto 25 vjet tranzicion. Arsyet – një sekret Polishineli – paaftësia dhe korrupsioni kanë sjellë si p...