Artistic Personality

  • Në konferencën e studimit mbi veprën e shkrimtarit shqiptar më të njohur në botë I. KADARE-së, që u zhvillua në Tiranë ku mernin pjesë gjithë përkthyesit e veprës së tij në gjuhë të ndryshme, emri i Jusuf VRIONIT, ishte munguesi i ...

  • Wisconsin’s April 5 primary is less than two weeks away, and for the next 20 minutes, Chelsea makes a case for why her mom is the most qualified candidate—the only candidate, really—for the job of president. She speaks slowly and deliberately, ...

  • Kultura shqiptare në fokus në një mbrëmje pariziane Organizuar nga FICEP, në kuadrin e javës së kulturës së huaj në Francë « Maison d’Europe et d’Orient » dhe « Albanian Cultural Diplomacy », organizuan një mbrëmje për promo...

  • Tirana, July 22, 2016 Just as in his paintings, Gazmend Freitag concentrates in his graphic work (drawings in pencil, crayon, chalk, ink and other media) on particular themes: nudes, portraits, dancing, landscapes, cities and mythology. Sometimes the...

  • New York, 18 mars, 2016 Kam qenë, jam e do të jem përkrahës i idesë se bota e brendshme dhe e jashtme e njeriut duhet të jenë në harmoni, ndaj dhe nuk pranoj të vesh kostum. Mendja ime është si një arë gruri e shpartalluar nga harabelat....

  • Gazmend Freitag was born on 25 May 1968 in Pataqan i Poshtëm, Kosovo. At the time, his father Asllan had emigrated and was working in Lyon, France.  Even though his mother Qamile could barely read and write, she was described as a generous, endear...

  •  30 Tetor, 2015 Moj e Bukura Moré (My Beautiful Morea) is arguably the most popular Albanian song, and not just in Albania, but across the Albanian world. We all grew up with this song. The origin of the song goes back to Scanderbeg’s time when ...

  • Paris, 6 Prill, 2015 Këtë zonjë e kisha takuar edhe dy herë më parë. Njëherë në Asamblenë Nacionale Franceze, herën e dytë në binanë e Radio Francës në Paris, atje ku asokohe ajo ishte redaktore e emisionit shqip të RFI-së. Më shum...