Education

  • Before Winfrey’s compassionate personality brought her fame, it would often emerge at the most inconvenient of times. As a reporter, she brought blankets to the fire victims she covered on the nightly news, only to be admonished by her supervisors ...

  • Kjo gazetë quhet klarabudapost, jo per të përsëritur emrin Klara Buda në çdo faqe, por për të treguar që në krye, e per të kujtuar gjithherë se Klara Buda merr pergjëgjesinë për gjithshka që botohet në të dhe kujdeset për res...

  •   To the question” Is democracy god for everyone?”  the Nobel price Wole Soyinka* answer: “Yes, for everyone but children, who are intrinsically tyrannical and need dictatorial parents.” * Nigerian writer, Nobel Prize o...

  • Kjo memesi, qe eshte shpesh shume e pranishme edhe ne vende te tjera te balkanit edhe ne origjine te shprehjes se Klloçkat e Ballkanit, ka bere qe per 17 te vjet, qe nga lindja e birit tim, kohen time me te mire, t’ja kem kushtuar rritjes dhe...

  • Tags: Albania, Chloroform, Communism, Female Body, Fiction, Klara Buda, New Man, Post-Communism, Post-Socialism, Socialism...