Education

  • Romani Kloroform i Klara Budës E përktheva këtë libër, dhe kjo për mua është tanimë një arritje : nuk pretendoj që tu jap në dorë « çelësat » për të hyrë në të, por vetëm t’ju përcjell emocionet si lexuesi i parë i tij. ...

  • KlaraBudaPost writes for four main audiences: The wise public – aware and not aware readers Professional – investors, fund managers, brokers, lawyers, tax specialists and others who take actions based on the news or may use it as a talking p...

  • Kloroformi, nje substance e perdorur dikur si anestezik për operacione kururgjikale, kthehet në skenë, i perdorur per akte kriminale, dhe në rolin e tij metaforik (ideologjia) helmon ajrin që thith një shoqeri e damkosur/nekrotizuar në sjellje...

  • For the past year or so, musical genius Chilly Gonzales has been hosting a video series called Pop Music Masterclass for German radio station WDR 1Live where he deconstructs popular songs from artists like Drake, Nicki Minaj, and Daft Punk, an...

  • ”Nuk[…] nuk mund të ndahem prej jush, pa iu lënë disa “porosi të jetës dhe të kohës”. Për 45 vjet në Fakultetin juridik të Universitetit të Prishtinës (1 tetor 1965 – 1 tetor 2010) dhe në jetën time, kam mbajtur parasysh ...

  • ” Whatever is preventing [Albania*, …] from becoming richer, it is not lack of education” RH TIRANA – In an era characterized by political polarization and policy paralysis, we should celebrate broad agreement on economic strat...

  • Interview avec Joséphine Dedet, auteur de « Géraldine, reine des Albanais 1» paru en Hongrie, éditions Europa, sortie le 27 Aout, 2015 KBP – D’après les témoignages publiés dans votre livre les Albanais aimaient Géraldine. ...

  • Interview of Klara Buda conducted by Sonila Merolli Published by Panorama Ms. Buda, until now we have known you as a publicist and a journalist. Chloroform is your first novel. Why did this book take so long? I have always written, but I am a perfec...