Education

  • Prishtinë 9 nentor, 2015 Tek eseja ”Shënime të përgjithshme mbi ’Varg librash letrare”, Camaj jep një panoramë shkoqitëse e më qartësuese rreth poezisë së tij, veçmas statusit të saj semantik e ontologjik. Ai shprehet i vetëdijsh...

  • Moj e Bukura Moré (My Beautiful Morea) has its origin in Southern Italy, in Calabria, where an Albanian community has lived for more than 500 years, and so has the song! The tenderness of the melodic lines expresses the love for the distant homeland...

  • Suedi, October, 26, 2015 “[…]nuk ka letërsi të madhe pa të vërtetën dhe moralin.” Franz Kafka Letërsia, gjithnjë shtron pyetje, dilema, sepse natyra e saj shpirtërore është e tillë, e papërcaktuar; kalon përtej dogmave, doktrin...

  • By Angus Deaton, the 2015 Nobel laureate in economics This commentary was originally published in September 2013. PRINCETON – In Scotland, I was brought up to think of policemen as allies and to ask one for help when I needed it. Imagine my surpris...

  • 15 Tetor 2015 Në një Bashki, kanë afishuar fytyrat e njëqind të rinjve të shkëlqyer në mësime, pra me rezultate dhjeta. Ka të rinj që më pyesin nëse është e drejtë kjo apo jo? Madje disa shkojnë edhe më tej duke e quajtur këtë met...

  • Boston, le 08 october 2015 Le prix Nobel de la littérature revient cette année à Svetlana Alexievitch pour son « œuvre polyphonique, mémorial de la souffrance et du courage à notre époque ». Elle succède ainsi au français Patrick Modian...

  • France, 3 tetor 20 15        CC Një seri konstatimesh, edhe pse mund të mungojnë shumë të tjera, mjaftojnë për të bërë tabllonë e « keqtrajtimit » të popullit shqiptar dhe origjinën e lodhjes së tij… me premtimet politike të ...

  • “Est-ce que vous trouveriez normal que, d’un coup, en France, on se retrouve avec des musulmans plus nombreux que les chrétiens ?” L’eurodéputée Nadine Morano a declanché la polémique  samedi 26 septembre, en qualifian...