English

  • October 3, Paris Washington (AFP) Richard Grenell, the US ambassador to Germany was on Thursday named as Washington’s special envoy for negotiations between Serbia and Kosovo, the White House said in a statement. Grenell, 53, will do his new jo...

  • Arshi Pipa (1920 – July 20, 1997) was an Albanian philosopher, writer, poet and literary critic. He attended school in Shkodër until 1938. Pipa received a BA equivalent degree (“Laurea”) in philosophy at the University of Florence in 1...

  • Paris, Aug 25, 2019. TEARS. TEARS! tears! tears! In the night, in solitude, tears, On the white shore dripping, dripping, suck’d in by the sand, Tears, not a star shining, all dark and desolate, Moist tears from the eyes of a muffled head; O wh...

  • Kur të jesh plakë, me thinja dhe tërë gjumë, E pranë zjarrit të kotesh, e kapë kët’libër në dorë Ngadalë lexon, dhe ëndërron për atë vështrim hyjnor Që sytë e tu kishin, dhe hijet e thella që kanë lënë gjurmë;   Sa nje...

  • This book contributes to the microeconomics of growth among SMEs in less-developed countries. It begins with an overview of the Kosovo economy and takes the case of Kosovo to explore the dynamics and determinants of firm growth. The author does this ...

  • “Kjo poezi është shkruar, një mëngjes, në një aksion rinie. Mesazhi i saj është i qartë, ai shpreh revoltën e autores kundër indealeve të imponuar dhe pushtimit të hapësirës individuale nga kolektiviteti. Autorja personalisht, as...

  •   Paris, le 8 décembre, 2018 Les gilets jaunes bloquaient les sorties un peu partout en France en signe de protestation. Mais, bon enfant, sur la route departementale 7, Châlette-sur-Loing ce matin, ils offraient du thée pour les voyageurs qu...

  • Paris, September 20, 2018 Albanians are at a crossroad, a deciding point for the country. The Government has a plan to give the most important historical center of the city to a private developer, who has free reign to destroy the city’s precious c...