Books

  • Tiranë, 12 Nëntor 2015   Një vështrim mbi letërsinë e Patrick Modianos : në veçanti “Lulet e rrënimit” dhe “Falja e dënimit”.   Patrick Modiano është njëri nga shkrimtarët më të rëndësishëm të brezit të lindur p...

  • Prishtinë 9 nentor, 2015 Tek eseja ”Shënime të përgjithshme mbi ’Varg librash letrare”, Camaj jep një panoramë shkoqitëse e më qartësuese rreth poezisë së tij, veçmas statusit të saj semantik e ontologjik. Ai shprehet i vetëdijsh...

  • Prishtinë 8 nentor, 2015. Camaj gjatë gjithë jetës qe një poet shtegtar, që kaloi nëpër qytete, në kërkim të mitit poetik apo qetësisë së humbun. Nëpër biblioteka e libra, qëmtoi nëpër misteret e artit, pa u shkëputur asnjëher...

  • Pishtinë, 29 Tetor 2015 Tash, shtrohet pyetja tjetër, mjaft sfiduese: cilat janë kërkesat për një kritik të mirë dhe a ka të tillë letërsia shqipe, për letërsinë e trashëgimisë dhe për bashkëkohoren? Dhe për fund, po e zbresim deba...

  • Prishtinë, 28 Tetor 2015 Përveç leximit me qëllime të caktuara, që bëjnë kritikët dhe studiuesit e letërsisë, ekziston edhe kategoria tjetër e lexuesve, e atyre që lexojnë për kënaqësi dhe sipas mendimit tim, ky lexim gjithandej në ...

  • Prishtinë, 27 Tetor 2015 “ Shkrimtari është i burgosur në epokën e tij, në kohën e tij. E ardhmja e liron atë nga kjo robëri, ndërsa shkenca e letërsisë, është thirrur ta ndihmojë që të lirohet. ” – Michail Bachtin Viteve të f...

  • Suedi, October, 26, 2015 “[…]nuk ka letërsi të madhe pa të vërtetën dhe moralin.” Franz Kafka Letërsia, gjithnjë shtron pyetje, dilema, sepse natyra e saj shpirtërore është e tillë, e papërcaktuar; kalon përtej dogmave, doktrin...

  • Le vice-président américain, Joe Biden, annonce qu’il ne sera pas candidat à la présidentielle en 2016 lors d’une apparition à la Maison Blanche à Washington, le 21 Octobre 2015. Joe Biden, 72 ans, vice-président des Etats-Unis, a ...