Essays about the book

  • I was thoroughly absorbed by your novel “Kloroform”. I am happy to see there is at least one of our contemporaries, who dared recreate through her art the difficult and dark times our generation lived in. The novel begins with a traumatic and sho...

  • The novel opens with the description of cold clinical chambers, where a girl’s name is changed in her presence for a mysterious reason. Taking possession of the girl’s identity is a very violent act, which, together with the mystery, creates tens...

  • -Thoughts on Chloroform The fever of “testifying” about the past has taken over individuals, collectives and even government institutions. Unfortunately, these sanctioned truth campaigns have either failed or become ridiculous.  The discussion o...

  • Tags: Albania, Chloroform, Communism, Female Body, Fiction, Klara Buda, New Man, Post-Communism, Post-Socialism, Socialism...

  • Ka plot mënyra për t’i thënë të vërtetat e një kohe që iku, të cilat edhe pse kalojnë vite, vazhdojnë të jenë si një peng, pse jo edhe si një makth në ndërgjegjen tonë. Ka dhe plot mënyra për t’u krenuar, për t’u mburrur, p...

  • Libri “Kloroform” i autores Klara Buda është ndoshta romani i parë i kësaj autoreje me formim të gjerë intelektual dhe krijues, por dëshmon hapin e saktë dhe domethënës në fushën e prozës shqiptare. Romani paraqet një psikan...

  • Le chloroforme, substance utilisée jadis pour anesthésier les malades, revient en scène, utilisé pour des actes criminels, et empoisonne l’air que respire une société nécrosée dans ses mœurs et sa morale. Klara Buda développe, dans un sty...

  • Ky punim ka për qëllim të nxjerrë në dukje, të analizojë dhe të zbulojë funksionin e këtyre procedimeve artistike në roman, të cilat do ti klasifikonim në katër kategori. Në atë të karakterizimit grotesk përmes situatave, të dhë...