Urban Philosophy

  • L’espace d’un moment je m’arrête devant une peinture d’Omer Kaleshi et je suis aussitôt envoûtée par la multiplicité des sentiments qui en émanent. Pourtant je n’ai devant moi qu’un visage. Je l’observe et je fouille dans son laby...

  • Boston,  17 Mars, 2016 @ 11:12 Dituria ime s’është vetëm ajo në mendje, Në kujtesën time për gjërat mbarë. Është edhe ajo në një tjetër gjendje, Nëpër libra, traktate dhe studime shpërndarë. Këtë dituri e kam në bibliotekë, ...

  • New York, 15 mars, 2016  Europe Memory – the fate of intellectuals in totalitarian regimes – Jusuf Vrioni – the Calvary of intellectual in totalitarianism 16 mars 2016  – 100 vetori i lindjes ! 25 maj 2016 –  15 vj...

  • Prishtinë, më 15 mars, 2016 Nëna Tereze trandi themelet e një bote të egërsuar e egoiste, në të cilën dashuria trajtohet si nocion abstrakt. Përkundrazi, ajo ka dëshmuar të kundërtën: bota mund të drejtohet me dashuri, dhe dashuria ës...

  • Gazmend Freitag was born on 25 May 1968 in Pataqan i Poshtëm, Kosovo. At the time, his father Asllan had emigrated and was working in Lyon, France.  Even though his mother Qamile could barely read and write, she was described as a generous, endear...

  • God loves the world through us… He loved us so much that he died on the cross for us. He loved us so much so every day the Bread of Life is made and we must love him too, We too have to give till pain… As god loves the world through us. H...

  • Arti është veprimtari krijuese artistike shumë e lashte. Tërësitë e njohurive dhe zhvillimet të një shoqërie ose grupi, në fushat e caktuara të veprimtarisë mendore, krijuese, materiale përmblidhen me termin kulturë. Një ndër krijimt...

  • München,  mars 2016, Hilde DOMIN (27 July 1909 – 22 February 2006) SHKRUE NË SHI Kush kishte me kenë posi bleta që e ndien diellin edhe nën qiej resh dhe e gjen rrugën deri te lulja e kurrë s’e humb drejtimin, fushat kishte me i pasë me...