Marko Kepi President of Albanian Roots gjate maifestimit te mbeshtetjes se NYPD