Referenca mbi voten e Diaspores

* Doc. 13648 11 décembre 2014 La participation démocratique des diasporas de migrants

[1] Ministria e Punëve të Jashtme : « Shqiptarët në botë ».

[2] Open.Data.Al, 2013 : « Remitancat në Shqipëri e Kosovë. Kontributi ekonomik i Diasporës 2008-2013 ».

[3] Gazeta Shtypi, 2009 : « Opozita, konsensus për votën e emigrantëve : Veliaj dhe Rama zyrtarizojnë konsensusin për projektin e G99 për votën e emigrantëve ».

[4] Gazeta Shekulli, 2013 : « Programi i plotë elektoral, premtimet e PS »

[5] Shyti XH., 2015 : « Edhe këto zgjedhje, pa votat e emigrantëve »

[6] Gazeta Tema, 2015 : « Rama iu bën thirrje emigrantëve për të votuar ».

[7] INSTAT – Instituti i Statistikave Shqipëri : « Popullsia 2015 »

[8] KQZ – Komisioni Qendror i Zgjedhjeve : « Zgjedhjet vendore 2015 »

[9] Gazeta Shqiptarja, 2015 : « Mbi 7000 mijë emigrantë kthehen në atdhe për votën e së dielës ».

[10] Kushtetuta e Republikës së Sqhipërisë, Neni 5, Pika 1 : « Çdo shtetas që ka mbushur tetëmbëdhjetë vjeç, qoftë edhe ditën e zgjedhjeve, ka të drejtën të zgjedhë dhe të zgjidhet ».

[11] OSCE : Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë – Neni 3, Pika 3 : « Çdo shtetas shqiptar, që ka mbushur moshën 18 vjeç, qoftë edhe ditën e zgjedhjeve, pa dallim race, etnie, gjinie, gjuhe, bindjeje politike, besimi, aftësie fizike ose gjendjeje ekonomike ka të drejtë të zgjedhë dhe të zgjidhet, në përputhje me rregullat e parashikuara në këtë Kod ».

[12] Euronews, 2014 : « Roumanie, le vote déterminant de la diaspora ».

[13] Euronews, 2015 : « La diaspora Turque vote pour la première fois aux legislatives ».

[14] Diaspora Voton, 2014 : « Instruksione : Udhëzim juridik – votimi në diasporë ».

[15] Freda S., 2014 : « Diaspora voton, është më vështirë se që duket ».

[16] Euronews, 2014 : « Roumanie, le vote déterminant de la diaspora ».

[17] Gazeta Lepetitjournal.com, 2015 : « Législatives : pour qui ont voté les turcs de France et de l’étranger ».

[18] The Albanian Diaspora – Dars (Klos), Mat – Albania, 2015 : « Lista e disa shoqatave shqiptare në botë ».

[1] ASE – Aleanca për Shqipërinë Europiane.

[2] KQZ – Komisioni Qendror i Zgjedhjeve