Permasa e artikullit

 

I dashur Bshkepuntor i KlaraBudaPost

 

–   Artikujt tuaj duhet të respektojne gjatesine, te jene origjinalë, profesionale, të thjeshtë, shkencorë dhe të pabotuar.

–   Artikujt/Studimet tuaja, mundësisht, nuk duhet të jenë më të gjatë se:

 

1) 750 fjale

2) 1500 fjale

 

Përdorni karakterin (font) Verdana, ( size)  14.

 

Mos harroni të dergoni, bashkë me Artikullin/Studimin tuaj, edhe përmbledhjen e tij: tre kater rrjeshta!

Pa Përmbledhje, artikulli juaj rrezikon të mos të botohet.

 

– Artikujt/Studimet më të gjetë se këto “masa-fiks”, duan diskutuar çdo herë me Kryeredaktorin.