Mot Anila Xhekaliu

Anila Xhekaliu,  është shkrimtare dhe përkthyese letrare nga gjuha frënge. Ajo ështe autore e tri librave: romani “Përftyra”, 2007, përmbledhja me poezi “Medium” 2009, dhe romani “Muranat”, 2011, botimet “Buzuku”. Kjo poezi është marrë nga vëllimi “Medium” 2009.

Anila Xhekaliu

Tirana, 19 Février 2016, 19 : 11

En boule de matin

algue de source

traces d’eau négligentes

scintillement verdâtre

énigme

toile grise

aveu noirci

il inventa les fantômes

pour aimer les ombres.