Ftese per artikuj kritike

Nuk ka më bukur se kur gjen kritikun adeguat që të ndihmon të analizosh, nje vepër, një stil apo një dukuri letrare, duke u bazuar vetëm në vlerat e saj të mirëfillta, jashtë e pavarësisht nga simpatitë personale, përkatësia e autorit dhe të tjera cilësi ekstraletrare që kaq shumë kanë ndikuar kritikën e letrave shqipe deri më sot.

Per sa i perket artikujve kritike

Kritiku i mire behet a eshte ai qe admiron krijimin si akt

Nuk ka më bukur se kur gjen kritikun adeguat që të ndihmon të analizosh, nje vepër, një stil apo një dukuri letrare, duke u bazuar vetëm në vlerat e saj të mirëfillta, jashtë e pavarësisht nga simpatitë personale, përkatësia e autorit dhe të tjera cilësi ekstraletrare që kaq shumë kanë ndikuar kritikën e letrave shqipe deri më sot.