Kombit Shqiptar

KBP

Gëzuar 28 Nëntorin 2015 !

103 vjet pavarësi (années d’indépendance – years of independence)
Gëzuar ditën e pavarësisë mbarë popullit të Kombit Shqiptar !
Bonne fête nationale au peuple de la Nation Albanaise !
Happy Independence to the people of Albanian Nation!

 

La rédaction KBP