Kloroform – Nje Norme Model e Psikanalizes ne proze original shqip