Ismail Kadare 82

Jan 28, 2016 @ 12:01

Ismail Kadare në sytë e artistit…

Klara Buda
Ismail Kadare në penelin e Gazmend Freitag

ISMAIL KADARE | 2014, thengjill në letër, 42 x 59,4 cm.

 

Ismail Kadare, foto kortezi Fate Velaj

Ismail Kadare, foto kortezi Fate Velaj