Dame de Renaissance

Kushtuar një personi unikal pa lajle lule, menderisht sfidues (KB)!

“Dhe zëri…

Ah zëri !

Është ai që më vjen në kujtesë

Zëri si fytyrë dhe siluhetë, zëri… ”

 

Emil Esdurian

Chappaqua, 28 prill, 2019

(mbresë kushtuar K. B)

Zëri…

Dhe sy të trishte inofensivë,

Por e frikëshme,

Tek zbuloja një person unikal pa lajle lule,

Menderisht sfidues.

 

Sa e fisme aq e hijshme

Në atë bisedë të thjeshtë,

Në « Jardin du Roi »,

Ti heshturazi gumëzhite,

 

Tek derdhje nga çdo gjë thelbin,

Trashëgiminë e një fisi, një familjeje,

Të vetes.

Më deve me atë aromë.

 

Dhe zëri…

Ah zëri !

Është ai që më vjen në kujtesë

Zëri si fytyrë dhe siluhetë, zëri…

Emil Asdurian

Në « Jardin du Roi », Chappaqua, prill 2019