Business Plan

  • Angelin Preljocaj eshte koreografi me i famshem francez i ketij brezi. Në një koment, autorin e të cilit nuk po e citoj mëqë është bërë në rreth miqsh, premiera e Angelin Prelgocajt vihej në të njëjtin plan me një koncert shumë të med...

  •   Promotion of the Albanian culture and language, among other things to fulfill the desire of the second and third generation of Albanians born in the West to improve their use of Albanian not only as the language of their ancestors, but also as...

  • Financial plan, self-duding and sponsorship, first idea now evoluated “Initially was decided that the Promotion Centre for Albanian Art and Culture would be financed by the budget of the Ministry of Foreign Affairs of Albania and Kosovo. The i...