Atdheu në sytë e mendjes

Peizazh

Kryqi në majë të malit,

Shkambi,

Pishat,

Rana,

Deti.

Deti,

Rana,

Pishat,

Shkambi,

Kryqi në Majë.

Majë kryqit Gjergj Fishta, POETI.

Shëngjin, Qershor 2012

Sami Milloshi
Foto kortezi Sami Milloshi

New York, Janar 28, 2016 @ 12:00