Globe Reporters

  • Është i arsyeshëm mobilizimi i grave për ruajtjen e vendeve në Parlamentin e Kosovës, në zgjedhjet e parakohshme, që do të mbahen në këtë qershor, pas zhbërjes së Kuvendit të Kosovës majin e kaluar, që do te thotë ruajtja me çdo...

  • Contribution Post one or more original articles per month with a minimum of 350 words. Repost We welcome you to repost your popular work from other networks on the KlaraBudaPost in addition to the one original posts. Prominent Profile Your bio, pictu...

  • Tirane, 3 maj 2014 Para disa kohësh, pak a shumë tre vite të shkuara, një grua e moshuar më dërgoi kërkesë miqësie në fb. Ja pranova, atë. Emri i saj; quhej Jeta, nuk më tregonte asgjë të veçantë per kujtesën time. Do jetë ndonjë t...

  • It’s January 2009. Obama takes office. Within days, he shuts down the CIA’s detainee program. But he says he’d rather not dwell on the past. Jan. 11, 2009 President-elect Barack Obama tells George Stephanopoulos he’s not interested in a...

  • What is the value of free expression? In repressive societies, its price is often starkly evident. For those of us who live in more open societies, it can sometimes be difficult to recognize when free speech is at risk—or even that it can be threat...