Shtate Shkronja Klara Buda Koha

Të jesh vetvetja në çdo situatë. Kjo është një cilësi e lidhur jo vetëm me një evolucion individual të të menduarit, që vjen nga një analizë e ndryshme nga të tjerët, por ka të bëjë shumë me integritetin. Të jesh vetvetja do të thotë që jo vetëm të kesh këtë kapacitet të të menduarit dhe analize, por të kesh edhe kurajën e duhur civile që ta mbrosh këtë mendim edhe kur kjo shkon ndesh shumicës shpesh konformiste, apo të fuqishmëve, të cilëve për një arsye apo për një tjetër mendojnë ndryshe dhe kanë interesa të ndryshme me publikun.

This image is property of Klarabudapost